Kungliga Tekniska Högskolan

Civilingenjör, öppen ingång

Kungliga Tekniska Högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm

Utbildningens officiella hemsida

  • Namn på engelska:
  • Antagningspoäng gymnasiebetyg: HT13 BI 20.20 BII 20.00
  • Antagningspoäng högskoleprov: HT13 1.45
  • Typ av examen: Civilingenjör
  • Behörighetskrav: Matematik E, Fysik B och Kemi A eller Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1
  • Inriktningar:

Beskrivning av utbildningen:

Öppen Ingång ger dig en möjlighet att få fördjupad kunskap om de olika civilingenjörsinriktningarna innan du gör ditt val. Under ett första år läser du grundläggande ingenjörsämnen, och först därefter väljer du civilingenjörsprogram.

Under ditt år på Öppen Ingång läser du matematik, mekanik, programmeringsteknik och numeriska metoder, ämnen gemensamma för civilingenjörsprogrammen. Dessutom får du läsa en speciellt utvecklad kurs i miljöteknik, med inslag både från fysikens och kemins världar.

Under året får du också möjlighet att, under ett flertal tillfällen, bekanta dig närmare med KTH:s olika utbildningsprogram för att hitta en utbildningsväg som passar just dig. Inför valet får du information och presentationer av de olika programmen. Dessutom har du goda möjligheter att själv skaffa dig information genom att prata med äldre studenter, studievägledare och lärare på de olika programmen.

Har du kommit in på Öppen Ingång är du garanterad att få fortsätta läsa vid ett civilingenjörsprogram vid KTH. En start på Öppen Ingång leder till en examen om 300 högskolepoäng, precis som om du hade börjat direkt på ett program.

Dela på Facebook
Produced by britny.se