Gå en yrkesutbildning på Komvux

På den kommunala vuxenutbildningen finns det ofta en hel del yrkesutbildningar som du kan gå. Eftersom Komvux har gymnasiala kurser så skulle du i princip kunna läsa de flesta gymnasiala yrkesprogram på Komvux. Men en viktig sak att tänka på då är att Komvux i princip bara anordnar yrkesutbildningar om behovet av just den yrkeskategorin finns i kommunen. Vanliga yrkesutbildningar på vuxenutbildningen är undersköterska, barnskötare och svetsare. Men du kan också hitta lite mer udda utbildningar som exempelvis hovslagare och bantekniker. Ibland finns det lärlingsutbildningar via komvux som ger en god lön. Då gör du större delen av din utbildning på en arbetsplats. Detta är bra eftersom det ofta leder till att du kan få jobb där efter att du har avslutat utbildningen. I Aftonbladet kan du läsa mer om detta.

Grundregeln för att få läsa på Komvux är att du bor i den kommun som anordnar utbildningen men det finns undantag. Ibland finns det samarbetsavtal och ibland finns det andra anledningar. Om du hittar en intressant yrkesutbildning i en annan kommun kan du kontakta Komvux i din hemkommun för att höra vad som gäller.

Relaterade inlägg