Tillhör du en av dem som aldrig läste klart gymnasiet? Du kanske hoppade av efter halva tiden och började jobba istället men nu känner att det är dags att gå vidare? I så fall kan den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, vara det rätta för dig. Här kan du läsa en hel gymnasieutbildning men du kan också läsa kurser som du saknar om du har läst tidigare. Har du gymnasieexamen sen tidigare men saknar kurser för den särskilda behörigheten? Detta kan Komvux också hjälpa dig med. Och det bästa är att det är en rättighet att få läsa in detta. Dessutom kan du få studiemedel på CSN för dina studier. Kontakta bara din hemkommun så hjälper de dig med vad du behöver och lägger upp en plan som passar dig.

Men det är inte bara kurser på gymnasienivå som finns på Komvux. Här finns också möjlighet att lära sig svenska om du är invandrare. Då läser du först SFI-kurser som betyder svenska för invandrare för att sedan fortsätta med svenska som andraspråk på grundläggande nivå som motsvarar grundskolans svenska. Efter godkänt betyg i detta kan du fortsätta och läsa gymnasiekurser.

Komvux finns också som särskild utbildning, särvux, både på gymnasial och grundläggande nivå. Detta är för dig som har någon form av utvecklingsstörning.

Relaterade inlägg