Vill du läsa på universitet utomlands?

Har du funderingar på att studera utomlands så finns det flera alternativ. Om du redan är inskriven på ett universitet eller en högskola i Sverige så kan man ansöka om att åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet. Detta innebär att allt är ordnat för dig.

Om du inte är inskriven i Sverige har du två alternativ. Det ena är att ta hjälp av en förmedlare. De hjälper till med det mesta rörande detta. Emellertid kostar det naturligtvis pengar men det kan vara väl investerade sådana eftersom de har goda erfarenheter av studier utomlands.

Ett annat alternativ är att åka som så kallad free mover. Detta kräver naturligtvis en hel del jobb från din sida men det kanske det kan vara värt samtidigt som det blir en spännande erfarenhet. Då får du själv kontakta skolan för att få alla uppgifter om antagningskrav, studiestart, boendemöjligheter och inte minst terminsavgifter. Att studera utomlands är inte gratis utan du måste tänka på att du alltid behöver betala en terminsavgift som varierar från skola till skola. Som free mover studerar du på samma villkor som landets egna studenter. Generellt sett är grundregeln att om du är behörig att studera på högskolenivå i Sverige så är du också behörig utomlands men du måste kolla om det finns speciella kunskaper du behöver utöver detta. Språket som undervisningen sker på är naturligtvis också viktigt. Du behöver ha bevis på att du har sådana språkkunskaper och att du klarar av en högskoleutbildning på engelska, spanska eller vilket annat språk som gäller.

Du hittar nyttig information på Universitet- och högskolerådets hemsida och tänk på att vara ute i god tid om du vill läsa utomlands. Ansökningstiden kan vara helt annorlunda än den vi har i Sverige och du behöver också ha koll på vilka handlingar som behöver vara med.

Relaterade inlägg