Om du vill läsa på yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar, YH-utbildningar, kallades tidigare för kvalificerade yrkesutbildningar. Skillnaden mellan högskola och yrkeshögskola är att en yrkeshögskoleutbildning är mer praktisk och bedrivs mycket närmare arbetslivet. De sker alltså i nära samarbete med företag och arbetsgivare. Yrkeshögskoleutbildningar finns inom många olika branscher och ska svara mot arbetslivets behov. Detta innebär att det inte startas någon yrkeshögskoleutbildning om det inte finns ett behov på arbetsmarknaden. Givetvis är du inte garanterat arbete efter avslutad utbildning men möjligheten att få jobb är naturligtvis väldigt stor.

Utbildningarna på en yrkeshögskola är vanligtvis mellan ett och tre år. Under den tiden bedrivs studierna både teoretiskt och praktiskt. Den praktiska delen gör du ute på en arbetsplats vilket kallas för LIA, Lärande i arbete. Även under den teoretiska delen deltar näringslivet genom att hålla föreläsningar, medverka i projekt och bidra till att utbildningen utvecklas i takt med att kraven i arbetslivet förändras. Därför kan du vara säker på att få en kompetent och uppdaterad utbildning om du väljer att läsa en yrkeshögskoleutbildning.

Yrkeshögskoleutbildningarna bedrivs av så kallade utbildningssamordnare. Det kan vara ett privat utbildningsföretag, en kommun, en statlig myndighet, ett landsting eller en högskola. Det kan vara viktigt att veta att det finns många olika utbildningssamordnare som kan bedriva dessa utbildningar och att utbildningssamordnarna måste ansöka om att få starta en yrkeshögskoleutbildning innan de kan sätta igång. Detta får till följd att de granskas noggrant av en myndighet för att se till att utbildningen håller kvalitet.

Det finns många spännande utbildningar på yrkeshögskolans webbplats inom många olika områden. Är du intresserad av kombinationen mat och dryck kanske du vill bli sommelier? Gillar du dataspel? Då kanske du kan tänka dig en framtid som speldesigner? Du kanske är en sådan som vill kommentera andra när de kör bil? Då kanske det är trafiklärare som du ska satsa på. Dessa yrken och många fler kan du hitta inom yrkeshögskoleutbildningarna.

För att bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du kan också behöva ha särskilda förkunskaper som exempelvis vissa kurser från gymnasiet eller liknande. Ibland behöver du ha arbetslivserfarenhet och yrkeskunskaper. Du kan också behöva visa upp arbetsprover. Ett personligt brev behöver du också bifoga ansökan. Varje utbildningssamordnare har sina egna förkunskapskrav och det är viktigt att du i god tid kontrollerar vad som behövs.

Relaterade inlägg